ขอบคุณที่เข้าร่วม โปรดล็อกอินเข้าสู่เกมเพื่อรับรางวัลของคุณ

แคช

แคชจะช่วยพัฒนาการสืบสวนของคุณเมื่อคุณช่วยเร้ดดิงตันกับกองกำลังเฉพาะกิจตามล่าอาชญากร!

บูสต์

บูสต์จะช่วยเพิ่มความสามารถในการสืบสวนของคุณในขณะที่คุณหาเบาะแส!

พลังงาน

อาหารอุดมคุณค่าที่จะเติมพลังงานให้คุณจนเต็ม ช่วยให้คุณสามารถใช้เวลากับกองกำลังเฉพาะกิจได้มากขึ้น เพื่อสืบสวนและหาเบาะแสให้ได้มากขึ้น

เพชร

เพชรเป็นเครื่องมือสำคัญในการสืบสวนที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์เบาะแสที่ค้นพบตลอดการสืบสวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ!